DİVETİN ETKİSİ

Projenin beklenen
etkisi, ele alınan her bir hedef gruba göre farklılık arz etmektedir.

MEÖ öğrencileri: hareketlilik
programına katılarak ya da diğer mesleki eğitim sağlayıcılarından gelen
öğrencilerle artan iş birliği yoluyla İnternet ve sosyal medyaya dayalı ihracat
alanındaki bilgi, beceri ve yeterliliklerini artıracak, uluslararası deneyimler
kazanacak ve iş edineceklerdir. Staja katılarak kazanacakları deneyim, istihdam
edilebilirliklerini artıracaktır. Projenin pilot uygulaması sırasında, 3 ortak
ülkeden gelen 80 öğrencinin ortak yeterlilik programına kaydolması
beklenmektedir. Pilot yıl için (2019-2020), en az 8 öğrenci yurtdışındaki uluslararası
hareketliliğe katılacak ve sınıf içi öğrenme ile işbaşı temelli öğrenmeyi başka
bir ülkede birleştirme fırsatı elde edecektir. Diğer öğrencilerin
hareketliliğini desteklemek için ErasmusPRO programına başvurular yapılacaktır.

İhracatta aktif
olan ve ihracatta internet ve sosyal medya kullanımıyla ilgilenen ortak
ülkelerdeki işletmeler (özellikle KOBİ’ler): ihracatlarını artıracak konumda
olan sosyal medya aracılığıyla ihracat yapabilen daha iyi eğitimli yetişmiş
eleman bulabileceklerdir. Stajyerleri dolayısıyla mesleki eğitim müfredatının
gelişimindeki etkilerini artıracaklar ve bu yolla ihtiyaçları olan özellikleri
daha iyi yansıtacak bir müfredatın geliştirilmesine imkân sağlayacaklardır.
Projenin pilot aşamasına 120 ihracatçı şirketin katılması beklenmektedir.

İlgili Mesleki
Eğitim kuruluşları: eğitim sunumlarını iyileştirecek, yenileyecek, Küreselleşmeyi
artıracak ve işletmeler ve işgücü pazarı ile iş birliği geliştirme fırsatı
bulacaklardır.

Proje, yenilikçilik kapasitesi, işgücü piyasasıyla ilgisi
yanı sıra mesleki eğitim ve öğretimin kapsamını değiştireceğinden, sektördeki
MEÖ eğitim ve öğretim etkinliklerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. KOBİ’lerin
eğitimin biçimlendirilmesinde etkilerinin artmasına ve stajyerlik
programlarında belirleyici bir rol edinilmesine, belgelendirme kuruluşlarının
yöntemlerini ve tekniklerini Avrupa’daki diğer benzer kurumlarla uyumlu hale
getirme fırsatlarının arttırılmasına, mesleki uygulamaların değişmesi ve
şirketin eğitim, biçimlendirme programlarına ve değerlendirmesine katılması
yoluyla iyileştirilmesine de katkıda bulunacaktır.