DİVET’İN AMAÇLARI

Projenin genel
amacı, alanında uzman sayısını genişletmek, şirketlerin (özellikle KOBİ’lerin)
çevrimiçi ihracat faaliyetlerinde bulunma kapasitesini yükseltmek ve işgücü pazarındaki
bu alanla ilgilenen MEÖ öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerini artırmak
amacıyla internet ve sosyal medya kullanımı yoluyla ihracat alanındaki MEÖ
yeterliliklerini geliştirmektir.

Projenin özel
amacı, internet ve sosyal medya ihracatı alanında 3 ülkede MEÖ kurum ve
kuruluşları arasında güçlü iş temelli bir öğrenme bileşeni ile ortak bir
yeterlilik profili geliştirmektir.

Proje, Erasmus
alanındaki teklif çağrısının tüm hedeflerine ulaşılmasına önemli ölçüde katkıda
bulunmaktadır.

Her şeyden önce
proje, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmaktadır. Özel amaçla
geliştirilecek bu mesleki profil, ihracatla ilgili beceri ve yeterliliklerini
geliştirmek için işletmeler tarafından oldukça ihtiyaç duyulan ve proje ortaklığına
katılan ülkeler için tamamen yeni bir profildir. Bu nedenle, söz konusu ortak
yeterlilik işgücü pazarında yüksek bir talebin olduğu profesyonelleri eğitecektir.

Proje, ortak
ülkelerden ve yurtdışından tanınmış uzmanların iş birliği ile yüksek profilli
bir kurs programı geliştirmeyi amaçladığı ve işe dayalı öğrenme bileşeni ile iş
hareketliliğine vurgu yapacağı için üst düzeyde yetenekli, nitelikli ve mobil
bir işgücünün geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Proje, ortak
ülkelerde tamamen yeni bir MEÖ yeterlilik sistemi sunacağından aynı zamanda
Avrupa genelindeki MEÖ gelişmelerini de desteklemektedir-ki tamamen yeni oluşturulacak
bu profil eğitim sektöründeki yenilikçiliğin de gelişmesine neden olacaktır.

Son olarak proje,
MEÖ’nün kalitesini ve imajını geliştirmeyi ve aynı zamanda MEÖ’ye olan ilgi düzeyini
ve çekiciliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Piyasada talep edilen ancak henüz MEÖ
yeterlilikleri arasında bulunmayan yenilikçi bir profesyonel profil için ortak
niteliklerin düzenlenmesi, MEÖ’nin cazibesini önemli ölçüde artıracaktır.

Ortak bir yeterliliğin tasarlanması, projenin genel
hedeflerinde ulaşılacağı temel faaliyettir. Ortak müfredat, internet ve sosyal
medya ihracatı alanında çalışmak isteyen gençlerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini
önemli ölçüde artıracaktır. Tasarlanan yeterliliğe paralel olarak,
sürdürülebilir iş birliği yapılarının ve kalite güvence mekanizmalarının
geliştirilmesi bir yandan bu eğitim sunumunun sürdürülebilirliğine, diğer
yandan MEÖ kalitesinin ve çekiciliğinin artmasına katkıda bulunmaktadır.