DİVET İÇİN HEDEF GRUP

Projenin ana
hedef grupları internet ve sosyal medya tabanlı pazarlama alanında çalışmak
isteyen öğrenciler ve sektörde faaliyet gösteren başta KOBİ’ler olmak üzere
işletmelerdir.

KOBİ’lere ticaret
odaları ve meslek birlikleri yoluyla doğrudan temasa geçme şeklinde ulaşılacaktır.
Proje ortaklığı, her ülkedeki işletmelerin bir temsilcisini içermektedir. Bu
kuruluşlar, üyeleri ile doğrudan iletişim kurmak ve proje hakkında onları
bilgilendirmek için oldukça iyi bir konumda bulunmaktadırlar. Proje internet
tabanlı ve sosyal medya ihracatına odaklanacağından dolayı internet üzerinden
projenin sonuçlarının yaygın olarak duyurulması amacıyla çevrimiçi tanıtımlar da
kullanılacaktır. Sonuçlar ve faaliyetler hakkında bilgi sahibi olmak için bu sayfaya
katılmak üzere çeşitli KOBİ’lere davetiyelerin yapılacağı projede bir de facebook
sayfası geliştirilecektir. Facebook kampanyasına ilave olarak yapılacak internet
tanıtımında KOBİ’lerin sosyal ağlarında, list-serv’lerde verilen ilanlar,
Kobi’lerle iletişim kurmak için çevrimiçi veri tabanlarının kullanımı (her
zaman kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yeni düzenlemeler dikkate alınarak)
gibi araçlar kullanılacaktır.

Çevrimiçi reklam MEÖ öğrencileri ve özellikle genç
öğrencilere ulaşmak için önemli bir kanal olacaktır. Bu nedenle, Facebook ve
diğer sosyal ağlar aracılığıyla tanıtımlara özel önem gösterilecektir. Haber
bültenleri MEÖ öğrencilerine ulaşmak için kullanılacak bir diğer kanal
olacaktır. MEÖ kurumlarının, ilgili katılımcılara bülten göndermek için kendi
ağları ve veri tabanları bulunmaktadır. Onların temas noktaları ve ağları
aracılığıyla, MEÖ kuruluşları (aynı zamanda projeye katılan tüm kuruluşlar)
potansiyel olarak ilgilenen katılımcılarla doğrudan iletişim kurabilmektedirler.