ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΜΜΑ

Σύμφωνα με το Πλάνο Διοίκησης (2017) της FG Trade, το εμπόριο είναι το κύριο συστατικό της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εργασία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Η Ευρώπη έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εξαγωγών και εισαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες στον κόσμο και είναι βαθιά ενσωματωμένη στην συγκεκριμένη διαδικασία διεξαγωγής. Οι Ευρωπαϊκές εξαγωγές προσφέρουν εργασία σε 31 εκατομμύρια Ευρωπαίους και, γενικά, 1 στις 7 δουλειές βασίζεται στις εξαγωγές. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες εξοικειωμένες με την εξαγωγική δραστηριότητα. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει την πλησιέστερη οικονομία στην Ευρώπη. Για την Ελληνική οικονομία η οποία αντιμετωπίζει μια τεράστια οικονομική αναταραχή τα τελευταία 10 χρόνια, μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές για την γενική οικονομική ανάκαμψη αποτελεί η βελτίωση των εταιρικών εξαγωγικών παραγωγών. Οι Ελληνικές βιομηχανίες και εταιρίες ίσως να παράγουν υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικής τιμής προϊόντα αλλά να μην εστιάζουν στην λογική των εξαγωγών, αφού τα προϊόντα είναι κυρίως διαφημιζόμενα στην εγχώρια αγορά. Παρ΄ όλα αυτά, ακόμα και οι οικονομίες που είναι περισσότερο στραμμένες στις εξαγωγές (Βουλγαρία, Τουρκία) αντιμετωπίζουν πλέον τον κίνδυνο του να μην συμβαδίζουν με τις νέες τάσεις στον τομέα των εξαγωγών.

Σήμερα, υπάρχει μία συνεχώς αυξανόμενη τάση προς την ψηφιακή οικονομία. Αυτό ισχύει και για τις εξαγωγές και ένας μεγάλος τους αριθμός γίνεται διαδικτυακά. Ωστόσο τα συστήματα του VET στις συνεργαζόμενες χώρες δεν μπορούν να ακολουθήσουν αποτελεσματικά αυτήν την αλλαγή. Μάλιστα, στις συνεργαζόμενες χώρες δεν υφίσταται αυτοδύναμη προσφορά του VET που εστιάζει αποκλειστικά στο διαδικτυακό μάρκετινγκ (πέρα από τις διαδικτυακές εξαγωγές). Το διαδικτυακό μάρκετινγκ μελετάται πάντα ως ένα μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος μαθημάτων ακόμα κι αν η αγορά απαιτεί μια αυξανόμενη εξειδίκευση σε αυτόν τον τομέα. Αποτέλεσμα αυτής την αδυναμίας του VET, να ακολουθεί ταχέως τις εξελίξεις στην βιομηχανία, έρευνες ( σαν εκείνες που αναφέρονται  στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ψηφιακής Ευκαιρίας) δείχνουν ότι πολλές εταιρίες αναφέρουν πως οι νέοι που τελειώνουν την εκπαίδευση δεν είναι έτοιμοι για τον χώρο εργασίας. Περισσότερο από το 40% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη που ψάχνουν για ειδικούς λένε ότι δυσκολεύονται να βρουν τα σωστά άτομα.

Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτό το χάσμα, το πρόγραμμα θα αναπτύξει τα απαραίτητα προσόντα εστιάζοντας στις εξαγωγές μέσω του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με δυνατά, βασισμένα στην εργασία μαθησιακά δομικά στοιχεία.

Η πρόταση ανταποκρίνεται, επίσης, στην Ατζέντα Νέων Ικανοτήτων για την Ευρώπη η οποία διαφημίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον συνασπισμό Ψηφιακών Ικανοτήτων και Εργασιών.