ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ DIVET

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει την προσφορά του VET στον τομέα των εξαγωγών μέσω της χρήσης του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικών στον τομέα, να αυξηθεί η ικανότητα των επιχειρήσεων ( ειδικά των μικρομεσαίων) να ασχολούνται με διαδικτυακές εξαγωγικές δραστηριότητες και να αυξηθούν οι πιθανότητες πρόσληψης των μαθητών του VET  που ενδιαφέρονται για τον τομέα αυτόν στην αγορά εργασίας.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα προφίλ απαιτούμενων προσόντων με ισχυρή εκπαίδευση βασισμένη στην εργασία μεταξύ του VET και 3 χωρών στον τομέα των εξαγωγών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη όλων των στόχων που έχουν προτεθεί.

Αρχικά, αυξάνει τις πιθανότητες πρόσληψης νέων. Το συγκεκριμένο επαγγελματικό προφίλ ζητείται πολύ από τις εταιρίες ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους στις εξαγωγές και είναι ένα προφίλ εντελώς καινούριο για τις χώρες που εξασκούνται στην κοινοπραξία του προγράμματος. Συνεπώς, το προφίλ απαιτούμενων προσόντων θα εκπαιδεύσει επαγγελματίες για τους οποίους υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά.

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός  εξαιρετικά επιδέξιου, αναγνωρισμένου και κινητού εργατικού δυναμικού γιατί στοχεύει να αναπτύξει μία διακεκριμένη σειρά μαθημάτων σε συνεργασία με αναγνωρισμένους ειδικούς από τις συνεργαζόμενες χώρες και το εξωτερικό και θα δώσει έμφαση στην εκμάθηση μέσω της εργασίας και την εργατική κινητικότητα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει, επίσης, δεσμευτικές αναπτύξεις στο VET στην Ευρώπη αφού εισάγει στα συστήματα του VET των συνεργαζόμενων χωρών ένα προφίλ που είναι εντελώς καινούριο, προωθώντας, με αυτόν τον τρόπο, καινοτομία στον τομέα.

Τελικά, το πρόγραμμα στοχεύει να ενδυναμώσει την ποιότητα, την σχέση και την θελκτικότητα του VET και να βελτιώσει την εικόνα του. Ο οργανισμός για ένα καινοτόμο, επαγγελματικό προφίλ απαιτούμενων προσόντων το οποίο είναι το ίδιο εξαιρετικά απαιτούμενο στην αγορά αλλά μη υπαρκτό στις προσφορές του VET θα αυξήσει σημαντικά την θελκτικότητα του VET

Ο σχεδιασμός του προφίλ απαιτούμενων προσόντων είναι η κύρια δραστηριότητα μέσω της οποίας οι γενικοί στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν. Η απαιτούμενη ύλη θα αυξήσει σημαντικά την γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των νέων που προτίθενται να εργαστούν στον τομέα των εξαγωγών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, η ανάπτυξη αειφόρων συνεργασιών και οι μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας  συμβάλουν από την μία στην βιωσιμότητα της παροχής εκπαίδευσης και από την άλλη στην βελτίωση της ποιότητας και της θελκτικότητας του VET.