Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι εξαγωγές είναι η κύρια πηγή ανάπτυξης και εργασίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, σήμερα υπάρχει μια τάση στην ψηφιακή οικονομία η οποία περιλαμβάνει τις εξαγωγές. Στις μέρες μας, ένας αυξανόμενος αριθμός πωλήσεων και εξαγωγών διεξάγεται διαδικτυακά. Τα συστήματα του VET δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με αυτήν την ανάπτυξη και δεν υπάρχουν μεμονωμένα προσόντα που να εστιάζουν στο διαδικτυακό μάρκετινγκ ( εκτός από τις διαδικτυακές εξαγωγές). Γι’ αυτό, είναι ανάγκη να συστηθεί η προσφορά του VET έτσι ώστε να προετοιμάσει υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες για να εργαστούν στις εξαγωγές με βάση το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αναπτύξει τις ικανότητες νέων που ενδιαφέρονται να εργαστούν στον τομέα των διαδικτυακών εξαγωγών προκειμένου, από την μια, να αυξήσουν την πιθανότητα πρόσληψής τους και, από την άλλη, να παρέχει στις επιχειρήσεις καταρτισμένους επαγγελματίες που παρέχουν τα απαραίτητα προσόντα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους. Προκειμένου να επιτευχθεί η προοπτική αυτή, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα προφίλ απαιτούμενων προσόντων μεταξύ 3 οργανισμών του VET το οποίο θα εστιάζει σε πωλήσεις με βάση το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού μια τρίμηνη περίοδος μαθητείας θα είναι η προϋπόθεση ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η σειρά μαθημάτων. Θα δημιουργηθεί ένα προφίλ απαιτούμενων προσόντων σε συνεργασία επιχειρήσεων και εκπροσώπων του τομέα και θα συστηθεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Στην βάση του προφίλ απαιτούμενων προσόντων, θα αναπτυχθεί μια δεσμευτική ύλη καθώς επίσης προδιαγραφόμενες αξιολογήσεις ώστε να επιτευχθεί στο τέλος του προγράμματος μαθημάτων μια πλήρως αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Παράλληλα, μηχανισμοί διασφάλισης ποιότητας θα αναπτυχθούν προκειμένου να ενισχυθούν η συνεργασία και ο συντονισμός των ινστιτούτων που συμμετέχουν ώστε να σιγουρευτεί η ποιότητα της θεωρητικής αλλά και της διαδραστικής  μάθησης. Το ολοκληρωμένο μοντέλο είναι προγραμματισμένο για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Κατά την διάρκεια αυτής της εφαρμογής, προβλέπεται να συμμετέχουν 80 μαθητές του VET και 80 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών και προθυμοποιούνται να ακολουθήσουν την ψηφιακή ταχύτητα. Στο τέλος του προγράμματος προβλέπεται ότι οι μαθητές του VET θα αυξήσουν σημαντικά τις γνώσεις, τις ικανότητές και τις αποδόσεις τους και ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι πιο δεσμευμένες με μαθητείες και θα μπορούν πιο εύκολα να βρίσκουν εργαζόμενους με τα απαιτούμενα προσόντα.