ПАРТНЬОРИ

ЕКШЪН СИНЕРДЖИ (ГЪРЦИЯ)

„Екшън Синерджи” (Action Synergy) се състои от екип от опитни партньори с
високо-квалифицирана експертиза в Гърция и в чужбина, оптимално съчетавайки
изпълнение и качество в зависимост от областта на познание. Action Synergy е
координаторът на проект DIVET.

ИНДУСТРИАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА АТИКА И ПИРЕЯ (ГЪРЦИЯ):

Индустриалната федерация на Атика и Пирея (SVAP) е организация с визия за съвместното съществуване на политиката по опазването на околната среда и политиката за развитие и растеж. Според организацията тази визия може да бъде постигната с помощта на модерни технологии, лоялна конкуренция и етични стандарти в предприемачеството.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БЪЛГАРИЯ):

Българската търговско- промишлена палата (създадена през 1895 г.) е
независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване,
представителство и защита на стопанските интереси на своите членове,
допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и
оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на Р България.
Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство,
автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и
етични взаимоотношения сред бизнес – средите. 


ХАРМОНИЯ 1 (БЪЛГАРИЯ):

„Хармония 1” е дружество с ограничена отговорност (ООД), създадено през 2005г. и регистрирано по Търговския закон с основна насока на действие – професионално обучение, квалификация и преквалификация на младежи и възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането, и посредничеството при търсене и намиране на работа.

МАКРО КОНСУЛТИНГ (ТУРЦИЯ):

Консултантска компания за развитие на управлението МАКРО (MAKRO) активно допринася като партньор по проекти в областта на професионалното образование и обучение за младежи и за възрасни и предоставя иновативни методи за различни групи хора.

ИНСТИТУТ ЗА ИНДУСТРИАЛНО И БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ГЪРЦИЯ):

Институтът за индустриално и бизнес образование и обучение (IVEPE) е неправителствена организация, основана през 1980 г. и представлява образователния орган на Гръцката федерация на предприятията (SEV). Целта ѝ е обучението както на незаети лица, така и на професионалисти, които са наети в различни предприятия, но се нуждаят от допълнително обучение/квалификация.

TOROSLAR NIHAL ERDEM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI (TURKEY) - PRIVATE ENTERPRISE:

Nihal Erdem Trade Vocational High School wants to educate students who use modern educational technologies, implement democratic participation, boast about the ever-changing needs and expectations of the society, who are proud of their differences, happy, successful and able to have peace and self-sufficiency.