Добре дошли в сайта на DIVET

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
От тук можете да разберете къде се намира водещият партньор на проектa DIVET, както и къде се намират нашите организации за ПОО.
НАШИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОО
Нашите организации за ПОО предоставят на обучаващите се различни и разнообразни образователни материали.
КАКВО ОЗНАЧАВА ПОО И ПОО ОБУЧАВАЩИ СЕ
ПОО означава професионално образование и обучение. Обучаващите се в ПОО ще придобият знания и умения за реализиране на експортни дейности чрез интернет и социалните медии. Те са подпомогнати от организациите за ПОО.

Цел на проекта

Проектът цели да допринесе за развитието на високо-квалифицирана, специализирана и мобилна работна сила чрез въвеждането на многопрофилен курс със сътрудничеството на признати експерти от партниращите държави. Също така цел на проекта е и повишаване на качеството, приложението и атрактивността на професионалното образование и обучение (ПОО) и подобряването на облика му.

Основна цел

Основната цел на проекта е да подпомогне организациите за професионално образование и обучение (ПОО) в областта на експорта /износа/ чрез употребата на интернет и социалните медии с цел увеличаване на броя на специалистите в тази сфера.

Специфична цел

Специфичната цел на проекта е разработването на съвместен квалификационен профил от организациите за ПОО в три държави със засилено обучение в областта на експортната търговия чрез интернет и социалните медии, базирано на и включващо oбучение чрез работа.

Резултати

Желаният резултат е обучаваните чрез ПОО да доразвият и подсилят своите знания, умения и компетентности в областта на интернет и социалните медии. Очаква се 80 обучаващи се от трите партниращи държави да се запишат за съвместната квалификация.

Contact us

You can contact Action.gr from the following:

Address:

Patroklou 1 & Paradeisou 14

Marousi, 15125

Athens, Greece

Telephone:

(+30) 210 6822606

Email:

European & Educational Department

euprograms@action.gr

Marketing & Business Department

info@action.gr

Research & Development Department

ddiamantis@action.gr